PROGRAM 2018-07-16T21:47:29+00:00

Rikli Balance Hotel, Bled, Slovenija, 22. november – 24. november 2018

Program

ČETRTEK, 22. NOVEMBER 2018

Registracija od 1o:00 dalje


 12:00 – 12:30 – Moški hipogonadizem – plenarno predavanje (predsedujoči: Tadej Battelino)

 • Nadomestno zdravljenje s testosteronom – novi pogledi na tveganja in koristi (Marija Pfeifer)

12:30 – 1:00 – Diabetes and kidney – Plenary lecture (predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič)

 • Diabetic nephropathy – established paradigms and novel insights (Per-Henrik Groop, Finland)

13:00 – 14:00 Kosilo


14:00 – 14:30 – Satelitski simpozij Eli Lilly

14:30 – 15:00 – Satelitski simpozij Amgen

15:00 – 16:00 – Patofiziologija sladkorne bolezni – novi pogledi (predsedujoča: Vilma Urbančič Rovan)

 • Ključna vloga beta celic v normalni in patološki homeostazi energijsko bogatih molekul (Andraž Stožer)
 • Sladkorna bolezen iz perspektive skeletne mišice (Sergej Pirkmajer)
 • Patogeneza diabetične možganske mikroangiopatije (Fajko F. Bajrović)

16:00 – 17:00 – Hipofiza (predsedujoča: Marija Pfeifer)

 • Genetics of pituitary tumours (Donato Iacovazzo, UK)
 • Kraniofaringeomi v slovenski populaciji (Primož Kotnik, Mojca Jensterle Sever)
 • Obravnava prolaktinomov med nosečnostjo (Katarina Mlekuš Kozamernik)

17:00 – 17:30 Odmor za kavo


17:30 – 18:00 – Otvoritev kongresa

 • Podelitev Mahkotovega priznanja

 18:00 – 18:30 – Gene therapy – Plenary lecture (predsedujoči: Tadej Battelino)

 • Gene therapy for Adrenoleukodystrophy (Florian Eichler, ZDA)

 18:30 – 19:05 – Satelitski simpozij Novartis


20:00 – Spoznavni večer


.

PETEK, 23. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Satelitski simpozij Astra Zeneca

9:00 – 10:00 – Uporaba modernih tehnologij v zdravljenju sladkorne bolezni (predsedujoča: Nataša Bratina)

 • … med nosečnostjo (Marjeta Tomažič)
 • … pri odraslih (Aleš Skvarča)
 • Time in range(s) – TIRs – nova klinična realnost (Tadej Battelino)

10:00 – 11:00 – Ščitnica (predsedujoči: Edvard Pirnat)

 • Diagnostika bazedovke (Katja Zaletel, Edvard Pirnat)
 • Zdravljenje bazedovke (Simona Gaberšček, Nataša Bedernjak Bajuk, Katica Bajuk Studen)
 • Ščitnična orbitopatija (Polona Jaki Mekjavić)
 • Radiojodno zdravljenje pri bolnikih s ščitnično orbitopatijo (Daša Šfiligoj, Polona Jaki Mekjavić, Simona Gaberšček)

11:00 – 11:30 Odmor za kavo


 11:30 – 12:00 – Osteoporosis – Plenary lecture (predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Long term treatment of osteoporosis (Serge Ferrari, Switzerland)

 12:00 – 13:00 – Nealkoholna zamaščenost jeter (predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič)

 • Nealkoholna zamaščenost jeter pri bolnikih s sladkorno boleznijo (Špela Volčanšek)
 • Zdravljenje nealkoholne zamaščenosti jeter (Draženka Pongrac Barlovič)
 • NAFLD in patients with PCOS (Djuro Macut, Serbia)

13:00– 13:45 Kosilo 


13:45– 14:45 – Satelitski simpozij Boehringer – Ingelheim

14:45– 15:15– Insulin therapy – Plenary lecture (predsedujoči: Andrej Janež)

 • Modern therapy in type 2 diabetes (Chantal Mathieu, Belgium)

15:15 – 16:30 – Reproduktivna endokrinologija (predsedujoča: Mojca Jensterle Sever)

 • Gut-brain axis and metabolism in PCOS (Bulent O. Yildiz, Turkey)
 • Inkretinski sistem kot novo prijemališče zdravljenja bolnic s PCOS in visokim presnovnim tveganjem
  (Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež)
 • Patient tailored approach to treatment for different PCOS phenotypes (Evanthia Diamanti-Kandarakis, Greece)

16:30 – 17:00 Odmor za kavo


17:00 – 18:00 – Kosti in minerali (predsedujoči: Andrej Zavratnik)

 • New treatments for hypoparathyroidism (Andrea Palermo, Italy)
 • Iatrogena hipokalcemija po zdravljenju z antiresorptivi (Andrej Zavratnik)
 • Obravnava bolnikov s primarnim hiperparatiroidizmom in nizko kostno maso (Tomaž Kocjan)

18:00 – 19:30 – Satelitski simpozij Novo Nordisk


20:00 – Svečana večerja


.

SOBOTA 24. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Satelitski simpozij Sanofi

9:00 – 10:30 – Ustne predstavitve (predsedujoča: Katica Bajuk Studen, Aleš Skvarča)


10:30 – 11:00 Odmor za kavo


11:00 – 11:45- Prirojene motnje presnove (predsedujoči: Mojca Žerjav Tanšek)

 • Razširjeno presejanje novorojencev na prirojene motnje presnove v Sloveniji (Urh Grošelj)
 • Obravnava prirojenih motenj presnove v naši regiji (Mojca Žerjav Tanšek)
 • Prehod bolnikov s prirojenimi motnjami presnove od pediatra do internista endokrinologa (Nadan Gregorič)

11:45– 13:15- Nadledvičnica (predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Dynamic testing of the HPA axis (Eystein Husebye, Norway)
 • Cushing’s vs. pseudo-Cushing’s syndrome (Karim Meeran, UK)
 • Management of patients with adrenocortical carcinoma (Darko Kaštelan, Croatia)

13:15– 14:15- Sladkorna bolezen in žile(predsedujoči: Mišo Šabovič)

 • Ocena arterijske funkcije pri bolnikih s sladkorno boleznijo (Miodrag Janić)
 • Farmakološke možnosti za izboljšanje arterijske funkcije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 (Mojca Lunder)
 • Genetski označevalci napredovanja ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (Aleš Pleskovič)

14:15- Zaključek kongresa s podelitvijo nagrad in prigrizkom