PROGRAM2018-11-21T14:46:50+00:00

Rikli Balance Hotel, Bled, Slovenija, 22. november – 24. november 2018

PROGRAMČETRTEK, 22. NOVEMBER 2018

Registracija od 10:00 dalje


 12:00 – 12:30 – Moški hipogonadizem – Plenarno predavanje (predsedujoči: Tadej Battelino)

 • Nadomestno zdravljenje s testosteronom – novi pogledi na tveganja in koristi (Marija Pfeifer)

12:30 – 1:00 – Diabetes and kidney – Plenary lecture (predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič)

 • Diabetic nephropathy – established paradigms and novel insights (Per-Henrik Groop, Finland)

13:00 – 14:00 Kosilo


14:00 – 14:30 – Satelitski simpozij

14:30 – 15:00 – Satelitski simpozij

15:00 – 15:40 – Patofiziologija sladkorne bolezni – novi pogledi (predsedujoča: Vilma Urbančič Rovan)

 • Sladkorna bolezen iz perspektive skeletne mišice (Sergej Pirkmajer)
 • Patogeneza diabetične možganske mikroangiopatije (Fajko F. Bajrović)

15:40 – 16:40 – Hipofiza (predsedujoča: Marija Pfeifer)

 • Genetics of pituitary tumours (Donato Iacovazzo, UK)
 • Kraniofaringeomi v slovenski populaciji (Primož Kotnik, Mojca Jensterle Sever)
 • Obravnava prolaktinomov med nosečnostjo (Katarina Mlekuš Kozamernik)

16:40 – 17:10 Odmor za kavo


17:10 – 18:00 – Otvoritev kongresa

 • Podelitev Mahkotovega priznanja

 18:00 – 18:30 – Gene therapy – Plenary lecture (predsedujoči: Tadej Battelino)

 • Gene therapy for adrenoleukodystrophy (Florian Eichler, ZDA)

 18:30 – 19:05 – Satelitski simpozij


20:00 – 21:30 – Spoznavni večer


.

PETEK, 23. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Satelitski simpozij

9:00 – 10:00 – Uporaba modernih tehnologij v zdravljenju sladkorne bolezni (predsedujoča: Tadej Battelino, Nadan Gregorič)

 • … med nosečnostjo (Marjeta Tomažič)
 • … pri odraslih (Aleš Skvarča)
 • Time in range(s) – TIRs – nova klinična realnost (Tadej Battelino)

10:00 – 11:00 – Ščitnica (predsedujoči: Edvard Pirnat)

 • Diagnostika bazedovke (Katja Zaletel, Edvard Pirnat)
 • Zdravljenje bazedovke (Simona Gaberšček, Nataša Bedernjak Bajuk, Katica Bajuk Studen)
 • Ščitnična orbitopatija (Polona Jaki Mekjavić)
 • Radiojodno zdravljenje pri bolnikih s ščitnično orbitopatijo (Daša Šfiligoj, Polona Jaki Mekjavić, Simona Gaberšček)

11:00 – 11:30 Odmor za kavo


 11:30 – 12:00 – Osteoporosis – Plenary lecture (predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Long term treatment of osteoporosis (Serge Ferrari, Switzerland)

 12:00 – 13:00 – Nealkoholna zamaščenost jeter (predsedujoči: Draženka Pongrac Barlovič, Simona Ferjan)

 • Nealkoholna zamaščenost jeter pri bolnikih s sladkorno boleznijo (Špela Volčanšek)
 • Zdravljenje nealkoholne zamaščenosti jeter (Draženka Pongrac Barlovič)
 • NAFLD in patients with PCOS (Djuro Macut, Serbia)

13:00 – 13:45 Kosilo 


13:45 – 14:45 – Satelitski simpozij

14:45 – 15:15 – Insulin therapy – Plenary lecture (predsedujoči: Andrej Janež)

 • Modern therapy in type 2 diabetes (Chantal Mathieu, Belgium)

15:15 – 16:30 – Reproduktivna endokrinologija (predsedujoči: Mojca Jensterle Sever, Marija Pfeifer)

 • Gut-brain axis and metabolism in PCOS (Bulent O. Yildiz, Turkey)
 • Inkretinski sistem kot novo prijemališče zdravljenja bolnic s PCOS in visokim presnovnim tveganjem
  (Mojca Jensterle Sever, Andrej Janež)
 • Patient tailored approach to treatment for different PCOS phenotypes (Evanthia Diamanti-Kandarakis, Greece)

16:30 – 17:00 Odmor za kavo


17:00 – 18:00 – Kosti in minerali (predsedujoča: Andrej Zavratnik, Antonela Sabati Rajić)

 • New treatments for hypoparathyroidism (Andrea Palermo, Italy)
 • Iatrogena hipokalcemija po zdravljenju z antiresorptivi (Andrej Zavratnik)
 • Obravnava kostne bolezni pri primarnem hiperparatiroidizmu (Tomaž Kocjan)

18:00 – 19:30 – Satelitski simpozij


20:00 – 22:00 – Svečana večerja


.

SOBOTA 24. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Satelitski simpozij

9:00 – 10:30 – Ustne predstavitve (predsedujoča: Katica Bajuk Studen, Aleš Skvarča)


10:30 – 11:00 Odmor za kavo


11:00 – 11:45 – Prirojene motnje presnove (predsedujoči: Mojca Žerjav Tanšek, Marjeta Tomažič)

 • Razširjeno presejanje novorojencev na prirojene motnje presnove v Sloveniji (Urh Grošelj)
 • Obravnava prirojenih motenj presnove v naši regiji (Mojca Žerjav Tanšek)
 • Prehod bolnikov s prirojenimi motnjami presnove od pediatra do internista endokrinologa (Nadan Gregorič)

11:45 – 13:15 – Nadledvičnica (predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Dynamic testing of the HPA axis (Eystein Husebye, Norway)
 • Cushing’s vs. pseudo-Cushing’s syndrome (Karim Meeran, UK)
 • Management of patients with adrenocortical carcinoma (Darko Kaštelan, Croatia)

13:15 – 13:35 – Patofiziologija sladkorne bolezni – novi pogledi (predsedujoča: Vilma Urbančič Rovan)

 • Ključna vloga beta celic v normalni in patološki homeostazi energijsko bogatih molekul (Andraž Stožer)

13:35 – 14:35 – Sladkorna bolezen in žile (predsedujoči: Mišo Šabovič)

 • Ocena arterijske funkcije pri bolnikih s sladkorno boleznijo (Miodrag Janić)
 • Farmakološke možnosti za izboljšanje arterijske funkcije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 (Mojca Lunder)
 • Genetski označevalci napredovanja ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (Aleš Pleskovič)

14:35 – Zaključek kongresa

 • s podelitvijo nagrad in prigrizkom


PROGRAM satelitskih simpozijev


ČETRTEK, 22. NOVEMBER 2018

14:00 – 14:30 – Eli Lilly (Predsedujoča: Vilma Urbančič Rovan)

 • Dulaglutide – novi podatki iz Award programa (Draženka Pongrac Barlovič)

14:30 – 15:00 – Amgen (Predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Učinki denosumaba pri bolnikih, ki se zdravijo z glukokortikoidi (Serge Ferrari)

18:30 – 19:05 – Novartis (Predsedujoči: Tomaž Kocjan)

 • Novartis Pharma: Nov mejnik pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem (Gregor Poglajen)
 • Lek: Vloga zoledronske kisline v sodobnem zdravljenju osteoporoze (Tomaž Kocjan)

PETEK, 23. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Astra Zeneca (Predsedujoči: Andrej Janež) 

 • Jutranja razprava o zdravljenju z zaviralci SGLT2: kdaj jih uvesti in kaj pričakovati? (Thomas Forst in  Andrej Janež)

13:45 – 14:45 – Boehringer – Ingelheim (Predsedujoči: Marko Gričar)

Sladkorna bolezen tipa 2 – kako udejanjiti cilj “več vedeti in bolje zdraviti” 

 • Pogled diabetologa (Andrej Janež)
 • Pogled kardiologa (Bojan Vrtovec)
 • Pogled nefrologa (Andreja Marn)

18:00 – 19:30 – Novo Nordisk (Predsedujoči: Andrej Janež)

 • Uvodne besede: Pomembni izidi zdravljenja sladkorne bolezni (Andrej Janež)
 • Pogled kardiologa na zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 (Zlatko Fras)
 • GLP-1 RA – Znani in manj znani učinki, ki presegajo učinkovit nadzor glukoze v krvi (Simona Ferjan)
 • What is next in the area of GLP-1 RA? (Chantal Matthieu)
 • Kako doseči pomembne izide z enkrat dnevnim optimiziranjem zdravljenja – prednosti fiksne kombinacije? (Aleš Skvarča)
 • Kako doseči pomembne izide z novim, še hitrejšim prandialnim insulinom? (Andrej Zavratnik)

SOBOTA, 24. NOVEMBER 2018

8:00 – 9:00 – Sanofi (Predsedujoči: Andrej Janež)

 • Nova fiksna kombinacija insulina glargin in liksisenatida: Učinkovitost sinergije (Brath Helmut)
 • Praktični vidiki zdravljenja s kombinacijo liksisenatida in insulina glargin v fiksnem razmerju (Vilma Urbančič Rovan)


PROSTE TEME


USTNE PREDSTAVITVE

MKRN3 GENE MUTATIONS IN FAMILIAL AND SPORADIC PATIENTS WITH CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY (Magdalena Avbelj Stefanija, Jernej Kovač, Eva Kladnik, Galia Yablonski, Alma Toromanović, Gordana Stipančič, Tatjana Milenković, Aleksandra Jančevska, Vera Zdravković, Maja Jesić, Rade Vuković, Sandra Stanković, Slađana Todorović, Tinka Hovnik, Moshe Phillip, Tadej Battelino, Liat De Vries)

TESTOSTERONE REPLACEMENT THERAPY IN OBESE HYPOGONADAL MEN WITH TYPE 2 DIABETES (Kristina Groti Antonič)

VEČLETNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1 Z INZULINSKO ČRPALKO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (Karmen Janša)

TSH LEVELS IN CHILDREN WITH FAMILIAL AND WITH POLYGENIC HYPERCHOLESTEROLEMIA (Matej Mlinarič, Tadej Battelino, Urh Grošelj)

ENDOCRINE PROFILE OF HEART TRANSPLANT RECIPIENTS IN AN EARLY POST-TRANSPLANT PERIOD (Matej Rakuša, Bojan Vrtovec, Gregor Poglajen, Andrej Janež, Mojca Jensterle Sever)

QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH ADRENAL INCIDENTALOMAS (Antoan Stefan Sojat, Ljiljana Marina, Miomira Ivovic, Milina Tancic-Gajic, Zorana Arizanovic, Srdjan Pandurevic, Nevena Radonjic, Bojana Dunjic, Andja Cirkovic, Aleksandra Kendereski, Svetlana Vujovic)

THE IMPACT OF ACUTE HYPERGLYCAEMIA ON THE ACTIVATION OF COGNITIVE AREAS IN THE BRAIN (Jasna Šuput Omladič, Nataša Bratina, Andrej Vovk, Anka Slana Ozimič, Grega Repovš, Simona Klemenčič, Magdalena Avbelj Stefanija, Tadej Battelino)

PATTERNS OF GLUCOSE CONCENTRATION AND INSULIN SECRETION DURING A 5H OGTT IN PATIENTS WITH NON-DIABETIC HYPOGLYCAEMIA (Špela Volčanšek, Mojca Lunder, Urška Perc, Urban Kugonič, Draženka Pongrac Barlovič)


POSTERJI – Endocrinologija

SUCCESSFUL TREATMENT OF PHEOCHROMOCYTOMA CRISIS EMERGENCY SURGERY: A CASE REPORT (Valentina Ahac, Igor Mark, Klemen Steblovnik, Kristina Groti Antonič, Igor Sterle, Tomaž Kocjan)

ECHINOCOCCAL CYST AS A CAUSE OF INCREASED LUMBAR BONE MINERAL DENSITY – LONG-TERM MONITORING (Miro Čokolič, Urška Kšela)

INSULINOM: PRIKAZ TREH PRIMEROV (2017-2018) (Mitja Krajnc, Urša Kšela)

PATHWAYS AND DEAD ENDS IN THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CUSHING’S SYNDROME (Tina Krokter Kogoj, Katarina Mlekuš Kozamernik, Mojca Jensterle Sever, Kristina Groti Antonič, Antonela Sabati Rajić, Miro Čokolič, Tomaž Kocjan)

TAKOTSUBO SYNDROME IN A PATIENT WITH AN ADRENAL INCIDENTALOMA AND AUTONOMOUS CORTISOL SECRETION (Ljiljana Marina, Miomira Ivovic, Milan Dobric, Milan Marinkovic, Milina Tancic-Gajic, Zorana Arizanovic, Aleksandra Kendereski)

CASE REPORT: SEVERE HYPERCALCEMIA DUE TO PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM RESULTING IN MULTIORGAN FAILURE (Maja Navodnik Preložnik, Aleksandra Šauperl)

INSULIN RESISTANCE AND MENOPAUSE (Srđan Pandurević, Ljiljana Marina, Miomira Ivović, Milina Tančić-Gajić, Zorana Arizanović, Jelena Milin-Lazović, Aleksandra Kendereški, Svetlana Vujović)

GNRHR LOSS-OF-FUNCTION MUTATIONS IN A PATIENT WITH SPONTANEOUS RECOVERY OF CENTRAL HYPOGONADISM (Darja Šmigoc Schweiger, Katarina Trebušak Podkrajšek, Jasna Šuput Omladič, Primož Kotnik, Tadej Battelino, Magdalena Avbelj Stefanija)

VZTRAJEN PORAST KROMOGRANINA, A BREZ DOKAZA NEVROENDOKRINEGA TUMORJA (Matej Završnik)


POSTERJI – Diabetes

LOWER LIMB AMPUTATION IN DIABETIC PATIENTS AT UMC MARIBOR (SLOVENIA) IN A NINE-YEAR PERIOD (2009-2017) (Miro Čokolič)

PSYCHOLOGICAL FACTORS IN PATIENTS WITH NON-DIABETIC HYPOGLYCAEMIA (Nina Erjavec, Urška Perc, Urban Kugonič, Draženka Pongrac Barlovič)

COMBINATION OF ANTIDIABETIC AGENTS PROVIDES BETTER ALTERNATIVE THAN INSULIN MONOTHERAPY FOR A PATIENT WITH HIGH INSULIN RESISTANCE (Nadan Gregorič, Maja Ravnik Oblak)

CLINICAL PRESENTATIONS OF ADULT NON-DIABETIC HYPOGLYCEMIC DISORDERS IN DIABETES OUTPATIENT CLINIC IN LJUBLJANA (Mojca Lunder, Špela Volčanšek, Urška Perc, Urban Kugonič, Draženka Pongrac Barlovič)

KAJ SE LAHKO SKRIVA ZA STOPALNO RAZJEDO? (Iris Marolt, Slavica Mankoč)

THE IMPACT OF LOW-CARB HIGH-FAT DIET ON A METABOLIC CONTROL IN AN OBESE TYPE 1 DIABETIC PATIENT WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (Aleš Skvarča, Katarina Peklaj)

PRIPOROČILA ZA OPTIMIZACIJO OBRAVNAVE BOLNIKA S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2 V POMURJU (Zorancho Trpkovski, Rudolf Mikolič, Zdenka Tratnjek, Tadeja Gašparič Pincetić, Angela Ambrož, Alenka Kovačič, Joža Primožič, Simona Šilec, Vanja Lutar, Suzana Maučec, Valerija Hozjan, Dominik Černi)

AGE IS NOT A BARRIER TO INSULIN PUMP (CSII) THERAPY: A CASE PRESENTATION OF AN ELDERLY PATIENT’S SUCCESSFUL DIABETES MANAGEMENT (Špela Volčanšek, Mojca Lunder, Andrej Janež)

ADD-ON GLP1 RECEPTOR AGONISTS OR SGLT 2 INHIBITORS CAN IMPROVE CARDIOMETABOLIC OUTCOMES IN PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES: DATA FROM EVERYDAY PRACTICE (Katarina Vukelič, Andrej Juretič)