POVZETKI2018-09-19T11:08:48+00:00

Rikli Balance Hotel, Bled, Slovenija, 22. november – 24. november 2018

Rok za oddajo povzetkov je bil 20. avgust 2018.

Oddaja povzetkov ni več mogoča.