POVZETKI 2018-07-11T15:30:03+00:00

Rikli Balance Hotel, Bled, Slovenija, 22. november – 24. november 2018

Vabimo vas, da pošljete prispevke s področja svojega dela, npr. izsledke raziskav ali zanimive klinične primere, v obliki povzetkov.

Povzetke bo ocenila strokovna komisija in najboljše izbrala za kratko ustno predstavitev v okviru prostih tem. Kriteriji za ocenjevanje vključujejo znanstveno oziroma klinično vrednost raziskave/dela. Izbrani prispevki, ki se ne bodo uvrstili v ustno predstavitev, bodo prikazani v obliki posterjev.

Prvi avtor najboljše ustne predstavitve in prvi avtor najboljšega posterja bosta nagrajena.

.

Navodila za pripravo povzetka:

Povzetek naj bo smiselno strukturiran in naj ne vsebuje referenc. Dolžina povzetka naj ne presega 350 besed. Uporabljajte nelastniška (generična) imena zdravil.

Finančna podpora sponzorskih podjetij ali morebiten konflikt interesov morata biti jasno navedena na koncu prispevka.

Vsak prispevek naj poleg imen avtorjev vsebuje še ime ustanove ali naslov avtorjev ter elektronski naslov avtorja,
ki bo predstavil prispevek. Prosimo, da označite želeno obliko predstavitve – poster ali ustna predstavitev.

Prispevke pošljite najpozneje do 31. julija 2018 na elektronski naslov: abstractssek6@gmail.com.